13. muzikologická konferencia

V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade sa 25. novembra 2017 uskutočnila 13. muzikologická konferencia. V mene ÚKVS sa prítomným prihovorila riaditeľka Anna Chrťanová Leskovac a v mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny predseda Výboru pre kultúru Ján Slávik.

Ústrednou témou konferencie boli slovenskí hudobní skladatelia, ktorí pôsobili v prostredí vojvodinských Slovákov a bližšie ozrejmili niektoré aspekty hudobného života. O živote a diele Mirka Šouca hovorila Vesna Šoucová a jeho tvorbu svojrázne ilustrovali hudobníci z Belehradu Jelena Jovovićová a Milovan Paunović, ktorí predviedli jeho bluesové skladby. Hudobný opus skladateľa Jána Nosála zo Selenče predstavil PaedDr. Juraj Súdi a o Jánovi Podhradskom hovorila Mariena Stankovićová-Kriváková.

O pôsobení skladateľa zo Slovenska Viliama Figuša Bystrého v Padine sa zaoberala PhDr. Mariann Bárdiová PhD., ktorá sa konferencie osobne nemohla zúčastniť. Osobitná pozornosť bola venovaná hudobnému skladateľovi Tiborovi Andrašovanovi, ktorý istý čas pobudol v Novosadskom rozhlase. Na konferencii zazneli dva príspevky venované jeho tvorbe –  Mgr. Imricha Šimiga a Ľudmily Berediovej-Stupavskej. Slovenka Benková-Martinková vykonala analýzu všetkých doterajších ročníkov podujatia Jarné nôty, ktoré je zamerané na prezentáciu mladých talentov interpretujúcich vážnu hudbu a predstavila skladby slovenských skladateľov, ktorých diela boli interpretované na tomto podujatí. Vedúca Odboru dokumentácie a informatiky PhDr.

Anna Žilková informovala o databáze osobností, diel i podujatí, ktorú spravuje Hudobné centrum a o možnostiach spolupráce so slovenskými subjektami v zahraničí, ktoré pôsobia v uvedených oblastiach. O tvorbe PaedDr. Juraja Súdiho PhD. príspevky napísali Bc. Leonóra Súdiová, študentka Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Bc. Peter Pavlik, študent Prešovskej univerzity v Prešove. O tvorbe Martina Kmeťa sa zmienila Mgr.art. Milina Sklabinská PhD. Konferencie sa zúčastnila aj Mgr. Eleonóra Hunčágová, ktorá spropagovala zborové podujatia na Slovensku.

V rámci konferencie bol predstavený zborník prác z 12. muzikologickej konferencie, ktorá zaznamenala život a dielo Martina Kmeťa editorky Miliny Sklabinskej a do podujatia trefne zapadla i dokumentačná výstava Ľudové hudobné na Slovensku, ktorú predstavila vedúca múzea Mgr. Soňa Šváčová PhD. Výstavu zabezpečilo Slovenské vydavateľské centrum a Slovenský kultúrny klub, v mene ktorého sa zmienil Vladimír Valentík.

NRSNM z prostriedkov Komisie pre hudobnú činnosť VPK na vydanie zborníka a na podporu konferencie vyčlenila 100.000,00 dinárov.