Slovački narodni zanati

U internatu Gimnazije Jan Kolar u Bačkom Petrovcu je realizovan kamp za učenike osnovnih škola sa nastavnim jezikom slovačkim kao zajednički projekat Slovaka iz Mađarske, Rumunije i Srbije. Na kampu su uzeli učešće učenici iz Bekeščabe (Mađarska), iz Nadlaka (Rumunija) i iz Janošika i Šida (Srbija).

Cilj kampa je očuvanje maternjeg jezika i narodne tradicije kroz komunikaciju na maternjem jeziku, poznavanje slovačkih narodnih pesama, prezentovanje starih zanata i gastronomije i poznavanje slovačke narodne nošnje uz identifikaciju zajedničkih običaja u sve tri države.

remeslo 002

Učesnicima ovogodišnjeg kampa je od 18. – 21. 08. prezentovana Galerija Zuzke Medveđove, najstarija kuća u Bačkom Petrovcu, nošnja iz Selenče sa oblačenjem dva para u nošnju neveste i mladoženje. Polaznici kampa su se oprobali u izradi ženske obuće nošnje iz Selenče, u radionici „Zlatni zanati“ se predstavi tkalja a učenici su slikali na platnu. Posetili su dečju pozorišnu predstavu „Paća i pirati“ u izvođenju dece pozorišne grupe pri društvu „Petrovska družina“, Samuel Kovač je u okviru muzičke radionice naučio polaznike kampa tri slovačke narodne pesme. U okviru prezentovanja slovačke gastronomije su učenici mesili valjuške i rezance a nije izostala ni rekreacija na bazenima „Petrolanda“.

remeslo 003

Organizatori kampa su Asocijacija slovačkih pedagoga i Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine uz finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice i Kancelarije za dijasporu u Bratislavi.

remeslo 003a

remeslo 003b

remeslo 004

remeslo 005