Slovenčina každý deň a slovenské reálie

 

Stredoškoláci zo Srbska, ktorí boli odmenení na Republikovej súťaži zo slovenčiny, sa v termíne od 19. – 24. 06. 2011 zúčastnili päťdňového pobytu v Bratislave. Z Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci na Slovensko odišlo 8 dievčat, a to prváčky Miroslava Šimovičová, Michaela Tárnociová, Jana Domoniová; druháčky Jaroslava Slavková, Zuzana Rybárová, Melinda Radičová a štvrtáčky Silvia Bohušová a Blaženka Melichová. Pod dozorom prof. slovenčiny Jany Tordajiovej boli aj žiačky zo Starej Pazovy, tretiačka Ingrid Vargová (Gymnázium Branka Radičevića) a Jarmila Hricová (Ek. obch. škola Vuka Karadžića). Pobyt a stravovanie boli zabezpečené. Cestu hradil Výbor pre vzdelávanie NRSNM. Účastníkov dohromady bolo okolo 30, a to z Maďarska, Rumunska, Ukrajiny, Chorvátska, Švajčiarska a Srbska.

 

V priebehu piatich dní účastníci kurzu mali organizovaný 3-dňový výlet po Slovensku s cieľom zoznámiť sa s históriou zaujímavých a významných osobností Slovenska. Ubytovaní boli v Modre – VI Družba UK. Realizáciu kurzu mali na starosti profesorky PhDr. Mária Vrábelová, PhDr. Iveta Andorová a RNDr. Klára Kosárová.     20. 06. začala exkurzia po Slovensku, kde si pozreli cintorín V. Šikulu, Galériu keramikára Ignáca Bizmayera, Oravský a Spišský hrad, Múzeum a bradlo M. R. Štefánika, v Levoči radnicu, Štrbské pleso, Skanzen pri Martine, Banskú Bystricu. Kurz sa ukončil 24. júna obchôdzkou Bratislavy a návštevou Slovenskej Národnej rady čiže Parlamentu.
Prostredníctvom kurzu účastníci sa zdokonaľovali v slovenskom jazyku zábavnou formou, rozšírili si vedomosti o histórii, kultúre a súčasnosti vybraných miest, v ktorých žili alebo pracovali významné osobnosti Slovenska. Taktiež si zúčastnení mladí ľudia zvýšili sebavedomie a sebahodnotenie a upevnili si geografické vedomosti o Slovensku.

 

O všetkých programoch a kurzoch pre krajanov, ktoré poskytuje Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, ako čo sú: Letná škola choreografie ľudového tanca regiónov Slovenska, Letná škola so zameraním na dramatické umenie – školské divadlo, Slovenčina každý deň a Slovenské reálie, Kurz slovenského jazyka a odborných predmetov pre krajanov a maturantov z Maďarska, Rumunska, Srbska a Ukrajiny, sa môžete dozvedieť na webových stránkach http://www.cdvuk.sk, http://office.studyin.sk/calendar/ alebo http://www.cdv.uniba.sk/, alebo u riaditeľky divízie Mgr. Ľudmily Ábelovej (e-mail: abelova@cdv.uniba.sk).

                                                                                profesorka slovenčiny Jana Tordajiová