Press stredisko počas Slovenských národných slávností 2013

Výbor pre informovanie NRSNM počas Slovenských národných slávností zorganizuje v termíne od 2. do 4. augusta v Báčskom Petrovci činnosť Press strediska, v rámci ktorého budú angažovaní novinári rozhlasových a tlačených médií.

Vytvorením Press strediska budú zabezpečené podmienky pre prácu novinárov, ktorí budú informovať verejnosť o všetkých podujatiach Slovenských národných slávností. Nezabudlo sa ani na inorečové médiá, ktoré doposiaľ takmer vôbec neinformovali o sviatku Slovákov žijúcich v Srbsku. Skrátka povedané – úlohou novinárov bude rozposlať príspevky slovenským a neslovenským médiám ihneď po ukončení programu, prípadne aj počas priebehu programu. Novinári budu ubytovaní v Petrovci a na svoje pracovné úlohy budú využívať priestory Petrovského rozhlasu.

Počas Slovenských národných slávností v nedeľu 4. augusta sa tradične uskutoční aj Stretnutie slovenských novinárov, v rámci ktorého bude prvýkrát udelená Osobitná cena za prínos v oblasti kultúry vojvodinských Slovákov a po druhýkrát i Cena Anny Nemogovej Kolárovej za príspevok o slovenskej národnostnej menšine zverejnený v hociktorom inom jazyku, okrem slovenského.