Svečana sednica povodom 10. godišnjice NSSNM

Dana 1. avgusta 2013. god. u velikoj sali Skupštine APV u Novom Sadu je održana Svečana sednica povodom 10. godišnjice Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine. Na svečanoj akademiji su se susreli ne samo bivši nego i aktuelni članovi NSSNM, društveni činioci od državne do lokalne sredine, gosti iz Slovačke, Mađarske, Poljske, kao i gosti iz domaće, vojvođanske sredine.

Svečana sednica je imala tri celine. U okviru prve je predsednica NSSNM Ana Tomanova Makanova u svom govoru sagledala desetogodišnji period rada NSSNM. Bio je to veoma težak period kroz koji su prolazili svi Nacionalni saveti. Ujedno je izrazila nadu da će rad saveta u periodu koji dolazi ipak imati dobre temelje za izgrađivanje i unapređenje perspektive naše nacionalne zajednice kao integralnog i konstruktivnog dela multukulturalnog, multikonfesionalnog i višejezičnog društva Vojvodine i Srbije.

zasadnutie002

U okviru drugog segmenta je direktor Slovačkog izdavačkog centra Vladimir Valenćik prezenovao monografiju NSSNM – publikaciju koja sagledava detogodišnji period delatnosti ove institucije. Ova jedinstvena kronika donosi osim predgovora predsednice A. Tomanove Makanove i pozdravne govore  značajnih činilaca ne samo domaćih nego i inostranih. U nastavku sledi pregled delatnosti NSSNM u periodu od 2003. do 2013. god. Glavni i odgovorni urednik ove monografije je A. Tomanova Makanova, izvršni urednici su Ladislav Čanji i Vladimir Valenćik i preostala tri člana redakcije prof. Dr. Samuel Čelovski, Milina Sklabinski i Oto Filip. Priloge u publikaciji su objavili osim spomenutih M. Sklabinski i L. Čanjija i samostalni stručni saradnik za organizaciju rada Nacionalnog saveta Lidija Damijan i koordinatori – bivši i sadašnji: Marija Pavlov Čanji, Lidija Čeman, Vladimira Dorčova Valtner, Svetluša Hlavač, Vladimir Lenhart i Svetlana Zolnjan. Lektor i korektor je bila Katarina Meljih. Ova publikacija na skoro 500 stranica formata A 4 štampana u 1000 primeraka predstavlja dragoceno svedočanstvo vremena i bogat izvor informacija za potrebe naučnika u vremenu sadašnjem i budućem.

zasadnutie003

U okviru trećeg segmenta svečane sednice bila je dodela nagrada i priznanja najzaslužnijim pojedincima i institucijama prilikom ovog značajnog jubileja. Najvišlja priznanja – Nagrade NSSNM su pripale: Bojanu Pajtiću, predsedniku vlade APV, Žarku Obradoviću, dosadašnjem ministru prosvete Republike Srbije, Igoru Furdiku, predsedniku Ureda za Slovake u inostranstvu, Predragu Markoviću, predsedniku Narodne skupštine Republike Srbije u periodu od 2004. do 2007. god., kasnije ministru za kulturu Republike Srbije, Svetozaru Čipliću, ministru za ljudska i manjinska prava Republike Srbije u periodu od 2008. do 2011. god. Posebna Nagrada je uručena Tamašu Korhecu, predsedniku Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine i pokrajinskom sekretaru za upravu, propise i prava nacionalnih manjina u periodu od 2000. do 2010. god.

zasadnutie004

U nastavku je predsednica NSSNM A. Tomanova Makanova uručila Zlatnu plaketu vladi APV, Srebrne plakete – predstavnicima Ministarstva prosvete Republike Srbije, Uredu za Slovake u inostranstvu, Kancelariji za ljudska i manjinska prava Republike Srbije. Takođe i Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, Sekretarijatu za kulturu i javno informisanje vlade APV, Sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova vlade APV. Bronzane plakete su pripale: Kancelariji ombudsmana Republike Srbije, Kancelariji ombudsmana APV, Demokratskom savezu Slovaka i Čeha u Rumuniji, Nacionalnoj slovačkoj samoupravi u Mađarskoj i Svetskom udruženju Slovaka u inostranstvu.

zasadnutie005

Prigodni govor učesnicima ovog skupa je podneo i ambasador Slovačke Republike u Beogradu Jan Varšo koji je posebno citirao delove pozdravnog pisma, u kojem je predsednik Slovačke Ivan Gašparovič istakao značaj i delatnost NSSNM.

zasadnutie006

Koncepciju ove svečanosti je osmislio Mihal Babiak, koji je ujedno bio scenarist i reditelj. Umetnički deo svečane akademije su upotpunili: Marina Kanja i Marek Stupavski – klavirska izvedba, Jaroslava Benka Vlček, članica Opere SNP u N. Sadu, Olivera Gabrinji, članovi SUA „Krajan – Vojvodina“ i narodni orkestar „Rosička“. Konferansijer je bio Jan Struhar.

zasadnutie007

NSSNM je za ovu svečanost obezbedio: nagrade, omogućio je izdanje monografije NSSNM 2003 – 2013, koktel i sl.

zasadnutie008

zasadnutie009

zasadnutie010