Škola v prírode v Starom Smokovci

V Starom Smokovci – Vysoké Tatry sa v termíne od 17. do 27 mája 2013 uskutočnila Škola v prírode, ktorej sa zúčastnili žiaci škôl na ktorých sa vyučuje slovenčina zo Srbska a Maďarska. Z Maďarska pricestovalo 40 detí a to z Budapešti, Komlóša, Sarvaša, Békešskej Čaby, a iných miest. Zo Srbska pricestovali rovnaký počet žiakov a to 15 z Kulpína a 25 z Pivnice.

Deti z Kulpína boli z druhého stupňa, kým Pivničania boli piati z druhého a ostatní boli žiaci prvého stupňa. Dozor nad deťmi mali štyria učitelia z každého štátu. Zo Srbska to boli Anka Nedićová a Mária Činčuráková z Pivnice, kým Kulpínčanov mali na starosti Ján Lačok a Olivera Gabriniová.

Účastníci boli ubytovaní v hoteli TATRYS v dvoj, troj a štvorposteľových izbách. Hotel bol na primeranej úrovni, pekný, čistý a s veľmi zhovievavým personálom ochotným vyhovieť požiadavkám detí.

smokovec002

Náplň školy v prírode bola koncipovaná tak, že okrem dní keď sa šlo na výlety a zájazdy, predobedom sa konalo vyučovanie a poobede boli zorganizované športové aktivity, hry po družstvách. Po večeri žiaci mali tiež rozličné sútaže a zábavy. Počas tých desiatich dní deti navštívili Poprad, Beliansku jaskyňu, Spišský hrad, Levoču, jeden deň strávili v popradskom Aquacity a hádam najväčší zážitok mali z pešej túry na Hrebienok, Zámkovského chatu až po Skalnaté Pleso. Z iniciatívy učiteľov zo Srbska naše deti absolvovali aj na poldňový výlet električkou na Štrbské Pleso.

smokovec003
Celkový dojem z desiatich dní strávených vo Vysokých Tatrách  je, že táto škola v prírode našim deťom osožila, spoznali hodný kus Slovenska, zlepšili si znalosť Slovenčiny a získali určitú samostatnosť.
    
Časť finančných nákladov na cestu slovenských žiakov zo Srbska do Starého Smokovca zabezpečila NRSNM.