57. literárne snemovanie

V sobotu 01. júna 2013 sa v slávnostnej sieni gymnázia Jánna Kollára v Báčskom Petrovci uskutočnilo  57. literárne snemovanie. Organizátormi tohto nášho významného kultúrneho podujatia, ktoré patrí k tým s najdlhšou tradíciou,  boli redakcia mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život, Slovenské vydavateľské centrum a Výbor pre kultúru NRSNM.

Ústrednou témou snemovania bola Slovenská literatúra po skúsenosti postmoderny a súčasťou programu bolo aj udelenie Ceny Nového života, sedemdesiatiny literárneho kritika Samuela Boldockého a 150. výročie narodenia spisovateľa Jána Čajaka.

 Na začiatku sa prítomným prihovorili Anna Tomanová Makanová, predsedníčka NRSNM a Miroslav Bielik, riaditeľ Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej a novozvolený predseda Spolku slovenských spisovateľov.

snemovanie002

Úvod snemovania mal slávnostný charakter, nakoľko bol venovaný udeleniu Ceny Nového života. Komisia, ktorá pracovala v zložení Zdenka Valentová Belićová, Ladislav Čáni a Katarína Hricová rozhodla, že Cenu Nového života dostane naša popredná spisovateľka Viera Benková.

V pracovnej časti snemovania sa zúčastnili Dagmar Mária Anoca z Rumunska, Zlatko Benka, Zuzana Čížiková a odznel i referát Maríny Šimákovej Spevákovej, ktorá svoju prácu zaslala.

Nášmu poprednému literárnemu kritikovi a jubilantovi Samuelovi Boldockému svoje práce venovali Viera Benková, Adam Svetlík a Martin Prebudila. O význame diela Jána Čajaka sa zmienil Samuel Boldocký.