Republiková súťaž zo slovenčiny pre žiakov stredných škôl

Dňa 26. mája sa na gymnáziu v Báčskom Petrovci uskutočnila Republiková súťaž zo slovenského jazyka pre žiakov stredných škôl. Zúčastnili sa jej žiaci z gymnázia v Báčskom Petrovci, Kovačici, Starej Pazove a zo strednej zdravotníckej školy v Novom Sade.

Organizátormi súťaže boli Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Slovakistická vojvodinská spoločnosť.

sk-stred002

 
Porota vyhodnotila testy nasledovne: v prvom ročníku 1. miesto obsadil Vladimír Vaňa Valent z gymnázia v Báčskom Petrovci, druhé miesto patrí Ivane Bažíkovej tiež z Báčskeho Petrovca a tretie miesto obsadila Alena Petríková z gymnázia v Kovačici.

V druhom ročníku 1. miesto obsadila Ana Mária Babinec z Kovačice, 2. miesto Jaroslava Majerová z Báčskeho Petrovca a tretie miesto Lýdia Speváková, tiež z Báčskeho Petrovca.

sk-stred003

1. miesto v treťom ročníku obsadila Miroslava Šimovičová, druhé miesto patrí Jane Domoniovej a 3.miesto obsadila Svetlana Vrbovská, všetky tri z gymnázia v Báčskom Petrovci.

Vo štvrtom ročníku prvé tri miesta získali žiaci petrovského gymnázia: 1. miesto Melinda Radićová, 2.miesto Jaroslava Slavková a tretie miesto obsadila Zuzana Rybárová.