Škola dokumentárneho filmu a filmového líčenia

Filmová škola – letný kurz dokumentárneho filmu, Škola filmového líčenia – letný kurz tvorby maskérskych efektov pre Slovákov žijúcich v zahraničí bol realizovaný od 29.06. do 04.07.2014 v ŠaKS Modre- Harmónii.

V Strednej umeleckej škole scénického výtvarníctva bola prezentácia účastníkov a otvorenie kurzu. Vyučovanie sa realizovalo v skupinách. Profesori na kurzoch zaujali žiakov prezentáciou a žiaci si mohli vyskúšať náčinie, s ktorým nasledovné dni pracovali.  Poobede boli hodiny lexiky SJ o filmovej tvorbe, ktoré realizoval Mgr. Alexander Horák.

Počas všetkých dní v predoobedňajších hodinách  prebiehali vyučovacie dielne, edukačné výlety a zaujímavé návštevy. Žiaci navštívili Spaceworld (zábavno – pohybové hry), SNR – parlament, Bratislavský hrad, strednú časť mesta Bratislavy. Posledný večer účastníci kurzu  spoločne pripravili zábavný program. Na kurze dokumentárneho filmu žiaci boli rozdelení do troch skupín a pracovali s notebookmi, ktoré používali na nahrávanie filmov. Úlohou žiakov bolo, aby sami spracovali celý postup, ktorý je potrebný na prezentovanie filmu.

film002

Na filmovom líčení žiaci pracovali v dvoch učebniach, kde mali príležitosť vyskúšať  si rôzne maskérske efekty. Pre účastníkov boli pripravené rozličné náčinia na maskérske líčenie, ktoré sa používajú vo filmoch. Naučili sa vytvoriť efekty staroby, rôzne jazvy, zranenia, modriny a znázorňovanie podôb zvierat na tvári.

Účastníkmi kurzu boli krajania z Ukrajiny, Maďarska, Rumunska a Srbska. Zo Srbska sa zúčastnilo 18 žiakov z Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v B. Petrovci: D. Durandzi, M. Belička, B. Kunčák, L. Kolár, R. Parkáni, M. Koruniaková, N. Hašková, P. Chalupková, E. Vršková, E. Melegová, M. Melegová, M. Benková, M. Brňová, J. Čelovská, V. Budinská, M. Častvenová, P. Sýkora a M. Greksa. Žiakov sprevádzala prof. výtvarnej kultúry D. Triašková.

Pobyt na kurzoch v Slovenskej republike zabezpečila Univerzita Komenského v Bratislave za podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zájazd  zabezpečili a čiastočne uhradili NRSNM a USŽZ.