3. schôdza Výboru pre vzdelávanie

V piatok, 04. júla roku 2014, v miestnostiach úradu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnilo zasadnutie Výboru pre vzdelávanie, na ktorom sa riešili nasledujúce otázky:

 

  1. Poskytovanie mienky a predbežného súhlasu na voľbu riaditeľov škôl a PU
  2. Návrh  na Cenu Samuela Tešedíka
  3. Cesta žiakov na tábory do SR vyslaných v mene NRSNM
  4. Kritériá na poskytovanie štipendií NRSNM a Vlády SR
  5. Problematika v oblasti vzdelávania (stretnutie s Ministrom)