150 rokov výtvarného umenia vojvodinských Slovákov

Pri príležitosti 25 rokov Galérie Zuzky Medveďovej 1. júla 2014 v tomto stánku umenia v Báčskom Petrovci bola sviatočne otvorená výstava 150 rokov výtvarného umenia vojvodinských Slovákov. Zároveň to bolo i prvé podujatie 53. Slovenských národných slávností, keďže výstava prebiehla i počas SNS.

Na vernisáži hovorili: Pavel Čáni, riaditeľ galérie, Vladimír Valentík, výtvarný kritik, hudobnými číslami výstavu ozvláštnili Leonóra a Jurajovia Súdiovci – otec a syn, známi hudobníci zo Selenče, a výstavu otvorila Anna Tomanová Makanová, predsedníčka NRSNM.

Vrcholnou hodnotou na tejto výstave je bezpochyby zatiaľ najstaršia olejomaľba namaľovaná medzi vojvodinskými Slovákmi pred 150 rokmi. Jej autorom je petrovský rodák a staropazovský evanjelický farár Benjamin Reis (1841 – 1873). Tento umelecký poklad ochraňovaný Galériou Zuzky Medveďovej, respektíve Múzeom vojvodinských Slovákov, bol vlastne inšpiráciou k vytvoreniu 101. oslavnej expozície v priestoroch Galérie Z. Medveďovej pri príležitosti spomenutého štvrťstoročného jubilea galérie.

ilustracia-web

Okrem olejomaľby B. Reisa, výstava priblížila 150-ročnú výtvarnú tradíciu vojvodinských Slovákov a zahŕňa teda diela ešte 23 umelcov: Karola Miloslava Lehotského, Zuzky Medveďovej, Oľgy Garayovej-Babylonovej, Anny Máľachovej-Fajndovićovej, Anny Pixiadesovej, Márie Červenej, Jaroslava Šimoviča, Štefana Pavelku, Martina Jonáša, Márie Máľachovej, Kataríny Hlaváčovej, Martina Markova, Jána Bačúra, Anny Kotvášovej, Zuzany Máľachovej-Víziovej, Jána Chlpku, Vladimíra Urbančeka, Michala Kiráľa, Miry Brtkovej, Jozefa Klátika, Pavla Čániho, Jána Agárskeho a Zdenky Márie Madackej.