Škola dokumentarnog filma

Škola dokumentarnog filma i maskerskih efekata je organizovana u saradnji sa Ministarstvom školstva, nauke, istraživanja i sporta SR u Modri – Harmoniji od 29. 06. – 04. 07. 2014. godine za učenike srednjih škola sa slovačkim nastavnim jezikom van matične zemlje.

Na školi filma je učestvovalo 18 učenika srednjih škola iz Srbije, kao i njihovi vršnjaci iz Ukarajine, Mađarske i Rumunije. Ovu školu je ove godine prvi put organizovao Centar stručnog usavršavanja Univerziteta Komenskog u Bratislavi u saradnji sa Nacionalnim savetom slovačke nacionalne manjine iz Srbije uz finansijsku podršku Kancelarije za dijasporu u Bratislavi.

film002