Seminár pre učiteľov v Selenči a v Padine

Pre profesorov základných a stredných škôl s vyučovacou rečou slovenskou 12. decembra v ZŠ Jána Kollára v Selenči a 13. decembra v ZŠ maršal Tito v Padine,  prebiehali jednodňové semináre pod názvom Poruchy v pozornosti.

V oboch školách seminár viedla profesorka Mária Kozlíková, odborníčka zo Slovenska, a usporiadali ho spomenuté školy, výbor pre vzdelávanie NRSNM a Asociácia slovenských pedagogov za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v záhraničí a Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá.

seminal-sp-002

seminal-sp-003