Rozhlasová súťaž recitátorov

V sobotu 5. novembra 2016  Slovenská redakcia Rádia Nový Sad v štúdiu M v Novom Sade zoganizovala 43. ročník rozhlasovej súťaže mladých recitátorov za finančnej podpory Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Asociácie slovenských pedagógov, Matice slovenskej v Srbsku a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Súťaž oficiálne otvorila predsedníčka NRSNM Anna Tomanová – Makanová.

Odborná porota v zložení Katarína Melegová Melichová, Dr. Zuzana Týrová a Karmena Zorňanová mala možnosť vypočuť si 60 prednesov v 4 súťažných kategóriách.

Ceny získali nasledovní žiaci:


Poézia nižšie ročníky

  1. Filip Gál, 4.roč. Bratstvo v Aradáči
  2. Anabela Myjavcová, 4.roč. ZŠ Jána Čajaka v B. Petrovci
  3. Milan Hansman, 4.roč. ZŠ Jána Čajaka v B. Petrovci

Poézia vyššie ročníky

      1. AndrejSimendić, 5.roč. ZŠ hrdinu J. Čmelíka v St. Pazove
      2. Marcela Gániová, 5.roč.  ZŠ Jána Čajaka v B. Petrovci
      3. JanaKalapišová, 7.roč. ZŠ Bratstvo-Jednota, Biele Blato
      3. EmaPudelková, 6.roč. ZŠ 15. októbra v Pivnici


Próza

  1. Elena Straková, 6.roč. ZŠ Mladých pokolení, Kovačica
  2. Ivana Zorňanová, 7.roč. ZŠ SavuŠumanovića v Erdevíku
  3. Hana Katarína Ďurovková, 8.roč. ZŠ Ľ. Štúra v Kysáči   

 

STREDOŠKOLACI A STUDENTI

  1. Ema Kočišová, SKUS  hrdinuJankaČmelíka
  2. Iveta Galasová, 4.roč. GJK so žiackym. domovom  v  B. Petrovci
  3. Martin Krajčík, Stred. med. šk. 7. apríla v Novom Sade

V mene NRSNM ocenenia v hodnote 30.000,00 din. udelila Svetlana Zolňanová, koordinátorka pre vzdelávanie NRSNM a Katarína Melegová Melichová, predsedníčka MSS.

rozhlas nov 2016 001a

rozhlas nov 2016 002

rozhlas nov 2016 003

rozhlas nov 2016 004