4. Nacionálna konferencia Ženskej parlamentárnej siete v Belehrade

Dňa 04. novembra t.r.  v  Národnom zhromaždení  Republiky Srbsko v Belehrade prebiehala 4. Nacionálna konferencia Ženskej parlamentárnej siete.

nacionalna-konferencia 2016 002

Na začiatku sa prítomným účastníkom a účastníčkam, ktorých bolo vyše 500, prihovorili Maja Gojkovićová, predsedníčka Národného zhromaždenia Republiky Srbsko, Brankica Janković, Komisárka pre ochranu rovnoprávnosti a Jan Lueneburg, šéf Oddelenia pre demokratizáciu Mísie OEBS v Srbsku.

nacionalna-konferencia 2016 003

Moderátorkou stretnutia bola Marija Obradović, koordinátorka Ženskej parlamentárnej siete. Pracovalo sa v skupinách a spracované boli nasledujúce témy: vypracovanie rozpočtu z aspektu rodovej rovnosti, ženské združenia v boji pre lepšie postavenie žien v spoločnosti a uvádzanie rodovej rovnosti do lokálnych samospráv.

nacionalna-konferencia 2016 004

Spred Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny konferencie sa zúčastnili Anna Tomanová Makanová, predsedníčka NRSNM, Jarmila Agarská, členka NRSNM a podpredsedníčka Výboru pre úradné používanie jazyka a písma, Anna Lenhartová koordinátorka Výboru pre informovanie NRSNM, Viera Miškovicová, členka Poradného telesa pre rodovú rovnosť a Mária Čániová, koordinátorka Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM.