Realizácia kvízu Poznaj svoju minulosť

NRSNM po 9-krát organizovala kvíz vedomostí: Poznaj svoju minulosť. Súťaž sa uskutočnila vo štvrtok,  17. novembra 2022 na Základnej škole maršala Tita v Padine. V rámci súťaže sa rozdelili aj odmeny žiakom v rámci projektu Moji slovenskí predkovia. Projekt finančne podporil aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Hosťom sa prihovorila Mária Galasová, riaditeľka hostiteľskej školy, Tatiana Naďová, doterajšia predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM a odovzdala hostiteľskej škole darčeky, nástenné mapy pre kabinet slovenčiny. Koordinátorka a autorka projektu je Svetlana Zolňanová.

Cieľom Projektu Poznaj svoju minulosť je prehlbovať národné povedomie, sústavne spoznávať slovenskú dolnozemskú  kultúru, významné osobnosti, podujatia a inštitúcie, ktoré prispeli k zachovaniu a rozvoju slovenskej identity a národného povedomia.

Účastníci súťaže, žiaci 7. a 8. ročníka,  mali k dispozícii vyše 200 vopred vypracovaných kvízových otázok. Otázky sú predovšetkým z dejín vojvodinských Slovákov a hlavne sa zameriavajú na učivo z dodatkov z dejepisu pre 6. – 8. ročník základných škôl ako aj otázky z oblasti kultúry.

Tento krát súťažilo  osem tímov zo našich základných škôl.

Každý tím tvorili štyria členovia jednej školy.  Na súťaži mala svojich predstaviteľov Základná škola Mladých pokolení z Kovačice, Základná škola Jána Amosa Komenského z  Kulpína, Základná škola maršala Tita z Padiny, Základná škola Bratstvo z Aradáča, Základná škola Jozefa Marčoka Dragutina  z Hložian, Základná škola 15. októbra z Pivnice, Základná škola Jána Kollára zo Selenče a tím  Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy.

Súťaž sledovala trojčlenná porota v zložení: ako predseda poroty:  Patrik Malina – profesor informatiky a autor softvéru, v súčasnosti riaditeľ ZŠ 15. októbra v Pivnici, Ninoslav Detka, profesor dejepisu a zástupca riaditeľa  Strednej Medicínskej školy v Novom Sade a Mária Galasová, riaditeľka ZŠ maršala Tita v Padine.

Do finále sa dostali dva tímy z Pivnice, Aradáča a tím ZŠ z Padiny. Najúspešnejší boli Aradáčania. Pre všetkých účastníkov boli zabezpečené odmeny a ďakovné listy.