Projekt Moji slovenskí predkovia

Na ZŠ 15. októbra v Pivnici 12. decembra boli udelené ocenenia žiakom, ktorí sa zúčastnili na súťaži Moji slovenskí predkovia.

Súťaž poriadala Asociácia slovenských pedagógov v spolupráci s Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny za finančnej podpory úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Cieľom projektu je povzbudenie národného povedomia u žiakov a upovedomenie ich o svojom slovenskom pôvode.

Odmeneným žiakom z Pivnice, Kysáča, Starej Pazovy a Lalite ceny udelila riaditeľka hostiteľskej školy Tatiana Naďová a autorka projektu Svetlana Zolňanová.

Prvú cenu získala Anna Čobrdová zo ZŠ 15. októbra v Pivnici.

>> NA STIAHNUTIE