Kreovanie aktivít pre mládež a programu z aspektu rodovej rovnosti

Na Striebornom jazere v dňoch od 8. do 10. novembra 2017 Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe – OSCE /OEBS, Misia v Srbsku, v spolupráci s Kanceláriou pre ľudské a menšinové práva pre predstaviteľov národnostných rád národnostných menšín zorganizovala dvojdňový výcvik na tému kreovania aktivít pre mládež a prípravy programu a rozpočtu z aspektu rodovej rovnosti v roku 2018.

kreovanie-aktivit dec 2017 002

Bolo to svojrázne pokračovanie troch cyklov podobných výcvikov. Sústredenie moderovala Milica Rodićová z OSCE a hostkou bola Zuzana Pavlíková, vysoká radkyňa pre národnostné menšiny v OBSE, inak Slovenka pôvodom z Humenného.

V rámci výcviku prednášali resp. do pracovných zasadnutí boli zapojení zamestnanci Kancelárie pre ľudské a menšinové práva Vera Alvirovićová, Vesna Vukotićová Životićová, Gordana Govedarica, Vlado Radulović ako i Jovana Spremo z YUCOM.

Výcviku za zúčastnili i koordinátorky výborov pre kultúru a úradné použivanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.