Prípravy príručky o transkripcii slovenských priezvisk do srbčiny

V pondelok 19. septembra 2011 na pôde Filozofickej fakulty v Novom Sade sa uskutočnila 3. schôdza Komisie pre štandardy slovenčiny pri úradnom používaní jazyka a písma Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM.

Predstavitelia komise na schôdzi hovorili o tom, v akej fáze príprav sa nachádza príručka pod pracovným názvom Transkripcia slovenských priezvisk do srbčiny, na ktorej členovia komisie pracujú od júna. Predsedníčka komisie prof. Dr. Anna Marićová konštatovala, že príručka, ktorá bude nápomocná hlavne matrikárom, je už takmer pripravená a termín uzávierky textuálnej  časti stanovili na 15. októbra, keď sa pristúpi k prípravám na tlač a samotnú tlač. Príručka bude dvojrečová – slovensko-srbská. Prof. Dr. Michal Týr na margo príprav publikácie poznamenal, že aj tentokrát prítomná bola dilema o tom, ako uvádzať niektoré priezviská, keďže v rôznych prostrediach existujú menšie alebo väčšie obmeny. Autori sa predsa rozhodli uvádzať dvojtvary, čím vlastne rešpektovali miestny úzus, pokiaľ ide o konkrétne priezviská.