Reagovanie NRSNM na oznámenie NSNS a NSNV zo dňa 21.09.2011

NRSNM: Reagovanie na oznámenie Nezávislého spolku novinárov Srbska (NSNS) a Nezávislého spolku novinárov Vojvodiny (NSNV) zo dňa 21.09.2011 pod názvom Pokračujú zmeny v médiách v maďarskej reči.

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) vyzýva novinárske združenia, ako aj samotných novinárov, aby v riportoch o činnosti národnostných rád národnostných menšín a údajnom zneužívaní Zákona o národnostných radách národnostných menšín negeneralizovali činnosť národnostných rád, ako to bolo v entrefilé oznámenia NSNS a NSNV zo dňa 21.09.2011 pod názvom Pokračujú zmeny v médiách v maďarskej reči, ktoré bolo zverejnené na webovej stránke NSNS.
V tom zmylse NRSNM apeluje, aby sa náležitejšia pozornosť venovala pri formulovaní názvov a entrefilé v oznámeniach / správach o úlohe národnostných rád národnostných menšín  v médiách, keďže bombastickosť týchto prvkov konkrétnej správy v on-line vydaní denných novín Blic („Prevelika uloga nacionalnih saveta u manjinskim medijima“), či oznámenia NSNS/NSNV pod názvom Pokračujú zmeny v médiách v maďarskej reči môžu navádzať čitateľov na mylné uzávery.

Novinársky je nekorektné a neetické mediálne útočiť na všetky národnostné rady národnostných menšín a generalizovať veci okolo citlivej otázky zakladateľských práv, privatizácie alebo stratégie rozvoja médií národnostných menšinových spoločenstiev, keďže nie všetky národnostné rady národnostných menšín majú rovnaké ambície a nekonajú všetky NRNM na rovnaký spôsob v týchto oblastiach, ktoré podľa niektorých názorov môžu byť potenciálnym prameňom zneužívania zakladateľských práv v médiách národnostných menšín.

Podľa názoru NRSNM, Zákon o národnostných radách národnostných menšín je dobrý právny akt s dobrými zákonnými riešeniami v oblasti kultúrnej autonómie národnostných menšín, ktorý príslušníkom národnostných spoločenstiev dáva možnosť rozhodovania o otázkach, ktoré sa priamo ich týkajú, uplatňovania zákona v praxi, a tým spôsobom realizovania kultúrnej autonómie v oblastiach, ktoré zákon predvída.

NRSNM,
v Novom Sade, 26.09.2011