Prezentácia softvéru určeného na vypracovanie Právnicko-terminologického slovníka slovensko-srbského a srbsko-slovenského jazyka

V Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa dňa 22. marca 2017 uskutočnila prezentácia softvéru určeného na vypracovanie Právnicko-terminologického slovníka slovensko-srbského a srbsko-slovenského jazyka.

Prezentácie sa zúčastnili načelník Oddelenia pre prekladateľské práce Pokrajinského sekretariátu  pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny Miloš Zubac, námestníčka pokrajinského tajomníka pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny Milinka Chrťanová, zamestnankyne tohto sekretariátu Milina Križanová, Anna Vršková, Zdenka Valentová Belićová, predseda Výboru pre úradné používanie jazyka NRSNM a písma Branislav Kulík, vedúca tímu na vypracovanie slovníka a predsedníčka Komisie pre štandardizáciu slovenského jazyka Katarína Rašetová a koordinátorka Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Mária Čániová.

Softvér vypracoval a potom aj prezentoval Dušan Valent, ktorý prítomným opodstatnil výhody používania softvéru pri vypracovaní slovníka a vysvetlil spôsob ako sa registrovať a vnášať termíny. Autorkami slovníka budú Milina Križanová, Anna Vršková a Zdenka Valentová Belićová a naplánované je urobiť tak ako internetovú a tlačenú verziu slovníka.