Radni sastanak na temu izrade rečnika pravne terminologije

Dana 22. marta 2017. godine u Nacionalnom savetu slovačke nacionalne manjine u Novom Sadu bila je prezentacija softverske platforme za izradu Pravno-terminološkog rečnika slovačko-srpskog i srpsko-slovačkog jezika.

Na prezentaciji su bili prisutni načelnik Odeljenja za prevodilačke poslove Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Miloš Zubac, Milina Hrćan zamenica pokrajinskog seketara za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, zaposlene u Odeljenu za prevodilačke poslove Milina Križan, Ana Vrška i Zdenka Valent Belić, predsednik Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine Branislav Kulik, predsednica Komisije za standardizaciju slovačkog jezika Katarina Rašeta i koordinatorka Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma Marija Čanji.

Softver je izradio i prezentovao Dušan Valent. Autorke rečnika će biti Milina Križan, Ana Vrška i Zdenka Valent Belić a rečnik će biti dostupan javnosti u elektronskoj i štampanoj verziji.