Cena Ondreja Štefanka 2017

Dňa 24. marca 2017 v NRSNM sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie Ceny Ondreja Štefanka za literatúru v organizácii Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku a Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, ktorú získal slovenský vojvodinský spisovateľ Ján Labáth.

cena-ondreja-stefanka-2017 002

Cenu mu odovzdal podpredseda Demokratického zväzu Čechov a Slovákov v Rumunsku a podpredseda Svetového združenia Slovákov Pavel Hlásnik. Prítomný bol i predseda Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Kraska Ivan Miroslav Ambruš.

Laudatio na básnika, prozaika, esejistu a prekladateľa Jána Labátha napísala a prečítala Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku a podpredsedníčka Výkonnej rady NRSNM. V rámci tejto slávnosti okrem predsedníčky NRSNM Anny Tomanovej Makanovej boli prítomní i ďalší hostia, pôsobiaci v oblasti slovenskej vojvodinskej kultúry.

cena-ondreja-stefanka-2017 003

Ďalšou nositeľkou Ceny Ondreja Štefanka za literatúru je spisovateľka Ana Rau-Lehotská z Rumunska a nositeľkou tohtoročnej ceny za organizátorskú činnosť je predsedníčka NRSNM v Srbsku Anna Tomanová Makanová. Obe nositeľky ceny prijali v rumunskom Nadlaku, kde v dňoch 17. a 18. marca t. r. prebiehala Medzinárodná konferencia pod názvom Národopisné aspekty v kultúre dolnozemských Slovákov.