Prezentácia didaktických pomôcok

Koordinátorka Výboru pre vzdelávanie sa zúčastnila 31. marca 2015 v báčskopetrovskej obci na prezentácii didaktických pomôcok pre škôlky a školy vydavateľstva Pro solutions zo Slovenskej republiky, ktorú organizovalo Združenie pre slovenských vojvodinských vychovávateľov.

pro solution 002