Zasadal Aktív riaditeľov

V pondelok, 30. marca 2015 sa v miestnostiach Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch uskutočnila schôdza Aktívu riaditeľov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským za účasti riaditeľov základných škôl z Pivnice, Hložian, Kulpína, Kysáča, B. Petrovca, Selenče, Starej Pazovy, Silbašu, Jánošíka, Aradáča, Kovačice, Padiny a gymnázia v Kovačici, ako i koordinátroky Výboru pre vzdelávanie NRSNM.

zas akt riad 002

V rámci rokovacieho programu bola analyzovaná aktuálna situácia v školách so slovenským vyučovacím jazykom: počet žiakov, tried, odborné zastúpenie a problémy s ktorými škola zápasí.

Prezentovaný bol Kalendár podujatí pre krajanov MŠ Slovenskej republiky na rok 2015 a možnosti odborného zdokonaľovania našich učiteľov, ktoré organizuje Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v spolupráci s materskou krajinou.

zas akt riad 003