Prenos internetového periodika ČAROSLOV do tlačenej podoby na jeho uchovávanie a archivovanie

V piatok 2. decembra 2022 bol realizovaný projekt Prenos internetového periodika ČAROSLOV do tlačenej podoby na jeho uchovávanie a archivovanie, projekt  Asociácie slovenských pedagógov.

Projekt sa nadväzuje na webstránku www.caroslov.rs. Od roku 2011 internetový Čaroslov

udržiava a rozvíja národné a jazykové povedomie nielen žiakov, ale všeobecne Slovákov žijúcich v zahraničí, napomáha úsilie o zachovávanie a upevňovanie svojej národnej identity, jazyka a kultúry. Taktiež Čaroslov prehlbuje regionálne vzťahy, informuje širšiu čitateľskú verejnosť o dianiach vo vojvodinských školách a zviditeľňuje vzdelávanie slovenských žiakov v rodnom jazyku. Doteraz je čitateľom sprístupnené 9. ročníkov a 14 čísel Čaroslovu, na ktorom sa podielalo na tisíce našich žiakov základných a stredných škôl, ale aj žiaci z Dolnej zeme. Hoci internetová verzia časopisu má oproti tlačenej verzie mnoho výhod, predsa sa javí potreba za jeho klasickou tlačenou verziou. Prenos z internetovej do tlačenej verzie časopisu sa bude diať postupne.

Vďaka finančnej podpory Výboru pre vzdelávanie NRSNM vytlačené je prvých 9 čísel časopisu. Každé číslo je vytlačené v dvoch exemplároch. Vytlačené čísla (jeden exemplár z každého čísla) Čaroslovu sú uschované v Asociácii slovenských pedagógov a majú dokumentárnu hodnotu. Z tohto počtu vytlačených čísel, jeden exemplár bude sa nachádzať v NRSNM alebo v Ústave pre kultúru.

Vďaka finančným prostriedkom Výboru pre vzdelávanie NRSNM pre budúce generácie vojvodinských Slovákov zabezpečené je prehľadné uloženie a archivácia Čaroslovu v tlačenej verzii.

autorka projektu

Mária Andrášiková