Pracovný pobyt redaktorov v Hlase ľudu, Rádii Nový Sad a TV Petrovec

PhDr. Zdenko Cho aj nahrával pre TV Petrovec

V dňoch 2. – 8. novembra 2009 Výbor pre informovanie NRSNM realizoval dlhodobú túžbu – pracovný pobyt lektorov vo vojvodinských redakciách, ktoré informujú a vyrábajú mediálne programy v slovenskej reči. Členovia redakcie týždenníka Hlasu ľudu, Slovenskej redakcie Rádia Nový Sad a TV Petrovec mali príležitosť spolupracovať so skúsenými mediálnymi odborníkmi zo Slovenskej republiky – s Mgr. Milenou Čeganovou, riaditeľkou Centra publicistiky Slovenského rozhlasu, Mgr. Pavlom Vitkom, predstaviteľom Vydavateľského oddelenia Komunikačného odboru Ministerstva obrany SR, a s PhDr. Zdenkom Cho, profesorom Katedry žurnalistiky FF UK v Bratislave. Odborníci analyticky pristúpili k mediálnym produktom pracovníkov troch slovenských redakcií a spoločne pri každodenných poradách nielenže robili jazykové úpravy novinárskych textov, vynachádzali lepšie spôsoby podania určitej správy, ale hľadali aj lepšie spôsoby manažovania redakcie.

Výbor pre informovanie pre odborníkov zo Slovenskej republiky zorganizoval aj sprievodný program, v ktorom sa vlastne zoznámili so spoločensko-kultúrnym životom nielen vojvodinských Slovákov, ale aj vôbec Vojvodinčanov. Tak spoločne navštívili Nezávislý spolok novinárov Vojvodiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Petrovaradínsku pevnosť a akademického maliara Pavla Popa, podujatie Kupusijada vo Futogu, Kultúrno-umelecký spolok Šafárik v Novom Sade, zároveň sa zúčastnili 4. ročníka Festivalu nových slovenských lyrických piesní Kulpín 2009 a vernisáži výstavy akademického maliara Jozefa Klátika v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci,
Pracovný pobyt readktorov, či profesorov,  u nás bol prvým impulzom konkrétnejšej odbornej spolupráce, ktorým sa definujú ďalšie kroky v zveľaďovaní práce našich médiíí, v čom pomôžu kolegovia zo Slovenska.
Tento projekt sa realizoval za finančnej pomoci Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Výboru pre informovanie NRSNM.

Návšteva Nezávislého spolku novinárov Vojvodiny: (zľava)
Zdenko Cho, Milena Čeganová, Vladimíra Dorčová, Dinko Gruhonjić
(predseda NSNV) a Samuel Žiak.

Mgr. Milena Čeganová pri návšteve KUS Šafárik urobila interview s evanjelickým biskupom Samuelom Vrbovským
 
Mgr. Pavol Vitko pri práci s technickým redaktorom Hlasu ľudu Miroslavom Dobroňovským


(Autor fotografií: Mgr. Pavol Vitko)