Výbor pre informovanie NRSNM pri organizácii sympózia Slovenské vojvodinské novinárstvo vo víre mediálnych dianí v Srbsku

Vladimíra Dorčová, predsedníčka Asociácie slovenských novinárov a koordinátorka Výboru pre informovanie NRSNM

a Mgr. Martin Kasarda, Dr., professor Fakulty masmédií Bratislavskej vysokej školy práva pri otváraní sympózia.

V Novom Sade (Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov) a v Báčskom Petrovci (Gymnázium Jána Kollára) v dňoch 23. a 24. októbra 2009 prebiehalo dvojdňové sympózium pod názvom Slovenské vojvodinské novinárstvo vo víre mediálnach dianí v Srbsku, ktoré zorganizovala Asociácia slovenských novinárov v spolupráci so Slovenským vydavateľským centrom a Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny. Finačne ho podporila Národnostná rada a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vlády Slovenskej republiky. Sympózia sa zúčastnili novinári, mediálni experti, jazykovedci a literárni vedci z radov vojvodinských Slovákov, ale aj srbskí odborníci a vedci zo Slovenskej republiky. Svojou prítomnosťou a príležitostnými príhovormi na slávnostnom otvorení sympózium poctili veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Igor Furdík, vicekonzulka Barbora Hrušovská, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a pokrajinská tajomníčka pre informácie Anna Tomanová-Makanová, predstaviteľ Pokrajinského sekretariátu pre správu, predpisy a národnostné menšiny Adrijan Borha, riaditeľ Slovenského vydavateľského centra Vladimír Valentík, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Milina Sklabinská a riaditeľ Gymnázia Jána Kollára Paľo Belička (v sobotu) a mnohí novinári, redaktori a slovenskí vojvodinskí spoločensko-kultúrni dejatelia.

Príspevky o slovenskom vojvodinskom novinárstve, ktoré vyjdu aj v zborníku, stretnutie slovenských vojvodinských novinárov a vedcov s vedcami a novinármi srbskými a odborníkmi zo Slovenskej republiky, ako aj načrtnutie možných riešení problémov v slovenských vojvodinských médiách je tým najväčším prínosom tohto sympózia, zhodnotila Vladimíra Dorčová, predsedníčka Asociácie slovenských novinárov a koordinátorka Výboru pre informovanie NRSNM, po ukončení sympózia.