Delegácia NRSNM v Subotici o implementácii Európskej charty o regionálnych a menšinových jazykoch

 

V stredu 8. decembra 2010 delegácia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v zložení Svetlana Zolňanová, predsedníčka Výboru pre vzdelávanie, Mária Čániová, koordinátorka Výboru pre kultúru a Vladimíra Dorčová, koordinátorka Výboru pre informovanie sa v Subotici stretli s predstavitelmi nezávislej komisie expertov Rady Európy vo veci správy o implementácii Európskej charty o regionálnych a menšinových jazykoch v Srbsku. V delegácii expertov boli Ranko Bugarski (Srbsko), Vsevolod V. Mitsik (Ukrajina), Marieke Sanders-Ten Holte (Holandsko) a Jörg Horn, predstaviteľ Sekretariátu pre Euróspku chartu o regionálnych a menšinových jazykoch Rady Európy.

Druhý riport o tejto problematike naša krajina Rade Európy odovzdala pred niekoľkými mesiacami. V tejto chvíli komisia expertov analyzuje správu, a z dôvodu získania ďalších údajov a informácií sa stretla s predstaviteľkami NRSNM, ktoré poukázali na uspokojujúcu situáciu, pokiaľ ide o právo používania slovenského jazyka v oblasti vzdelávania, kultúry, informovania a úradného používania jazyka, ikeď zdôraznili, že na určitých úrovniach sa naráža na problémy. Po stretnutí s predstaviteľmi všetkých národnostných spoločenstiev, ktorých práva, okrem iného, chráni aj Európska charta, komisia expertov napíše odporúčania, ktoré sa budú vzťahovať na vynachádzanie spôsobov na vylepšovanie položenie menšinových jazykov v Srbsku, ktoré odovzdá Výboru ministrov, orgánu, ktorý môže vyniesť rozhodnutie o všeobecných odporúčaniach srbskej vláde.