Pozvanie na 6. kolo Kurzu jazykovej kultúry

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Asociácia slovenských novinárov organizujú 6. kolo KURZU JAZYKOVEJ KULTÚRY pre jazykových redaktorov, novinárov a redaktorov slovenských vojvodinských médií, s ktorými pracuje prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., lektor slovenského jazyka Oddelenia slovenského jazyka a literatúry
Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade.
Kurz bude prebiehať v stredu 24. novembra 2010 v termíne od 10.30 – 12.30 h. v zasadačke NVU Dnevnik, Bul. oslobodenia 81/II v Novom Sade.