Pokračovanie seminára Verbálna komunikácia

Na sklonku prvého školského mesiaca – v dňoch od 27. do 29. septembra t. r. v klube Divadla VHV v Báčskom Petrovci sa uskutočnilo pokračovanie seminára Verbálna komunikácia s prvkami dramatickej výchovy.

Organizáciu tohto cyklu mali na starosti Výbor pre vzdelávanie NRSNM, Výbor pre kultúru NRSNM a Divadelná skupina Štúdio. Prednášateľmi boli profesionálny režisér Ján Makan, profesionálny herec Miroslav Fábry a profesorka slovenčiny a herečka Anna Kovárová. Na seminári sa zúčastnili Vesna Kámaňová a Jarmila Čobrdová z Pivnice, Tereza Trusinová zo Selenče, Alisa Oravcová a Tereza Weber Oravcová z Pančeva – Vojlovice, Jarmila Pantelićová z Báčskeho Petrovca, Anička Balážová a Sava Ðurđević zo Starej Pazovy.

seminar002

Účastníci seminára, ktorí sú vo väčšine učitelia na základných školách, pracovali na divadelných predlohách, ktoré čoskoro začnú nacvičovať so svojimi žiakmi. Tieto predstavenia budú predvedené v rámci ďalšieho ročníka detskej divadelnej prehliadky 3 x Ď v Starej Pazove. Bola to vzácna príležitosť, aby si frekventanti rozšírili svoje vedomosti a zručnosti týkajúce sa samotnej prípravy na realizáciu divadelnej predlohy, cvičili správanie sa v imaginárnych situáciách, vyjadrovali sa prostredníctvom predmetov, pracovali na tzv. presnej indikácii. Bol to čas, v ktorom sa intenzívne venovali iba divadlu a kedy ich idey za pomoci prítomných odborníkov dostali konkrétne podoby.

seminar003

Treba podčiarknuť, že práve vďaka tomuto semináru v posledných rokoch stúpol počet detských divadelných predstavení na našich školách s vyučovacou rečou slovenskou, tiež na školách, kde sa slovenčina pestuje ako voliteľný predmet, resp. v našich slovenských kultúrno–osvetových spolkoch.

seminar004

seminar005