Konferencija Cesty rozvoja verejného servisu Vojvodiny

Pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejné informovanie v pondelok 30. septembra v štúdiu M Rádio televízie Vojvodiny uspariadal konferenciu pod názvom Cesty rozvoja verejného servisu Vojvodiny. Účastníci konferencie sa venovali aktuálným otázkam vo verejnom servise ako sú financovanie, digitalizácia a rozvojová stratégia verejného servisu RTV.

Pokrajinský tajomník pre informovanie Slaviša Grujić zhodnotil, že otázka stabilného finacovania a sistematizácia pracovných miest sú najväčšími problémami pre RTV. Štátna sekretárka Ministerstva kultúry a informovania Srbska Gorana Predićová poznamenala, že verejné servisy musia mať rovnoprávne postavenie a dodala, že štát musí zabezpečiť stabilné financovanie pre oba mediálne servisy. Hovorila aj o predbežných návrhoch mediálnych zákonov, ktorými sa predvída rozpočtové financovanie v období dvoch rokov a riešenie otázky vysielacej techniky pre oba servisy. Generálny riaditeľ RTV Srđan Mihajlović hovoril, že RTV má pripravenú rozvojovú stratégiu do roku 2017, čo je reálna lehota na riešenie najpálčivejších otázok.

Konferencie sa okrem predstaviteľov OBSE, Rady Európy, novinárských združení, národnostných rád a mimovládnych organizácií, zúčastnila aj predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová Makanová, ako aj členovia Výboru pre informovanie NRSNM.