OSLAVY DŇA ŠKOLY GYMNÁZIA JÁNA KOLLÁRA V BÁČSKOM PETROVCI

Kolektív a žiaci Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci si príležitostným programom a športovými pretekmi v piatok 4. októbra pripomenuli 94. narodeniny tejto klenotnice slovenského školstva.

Oslava Dňa školy sa začala predpoludním športovým súťažením žiakov a vo večerných hodinách odznel program ku Dňu školy. Riaditeľ školy Paľo Belička privítal všetkých hostí a prítomných. V pokračovaní oficiálnej časti programu žiakom ubytovaným v žiackom domove predsedníčka VPV Svetlana Zolňanová udelila štipendiá Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, čiže ročné bezplatné ubytovanie a stravovanie v internáte. O kritériách na získanie štipendia hovoril správca žiackeho domova Ondrej Koroš. Tohto roku štipendium získali piati žiaci. Sú to Benjamín Kunčák z Pivnice, Filip Rybár zo Šídu, Alexandra Papová z Padiny, Vladimír Vaňa Valent a Ľudmila Ragová, obaja zo Selenče. Žiaci, ktorí nie sú ubytovaní v žiackom domove, nemali možnosť uchádzať sa o toto štipendium NRSNM, ale pre nich Výbor pre vzdelávanie vyčlenil prostriedky na nákup učebníc zo slovenského jazyka, ktoré im boli udelené. Na ten spôsob všetci žiaci mali možnosť dostať určitý tvar finančnej podpory zo strany NRSNM.