Podpora stredoškolákom v Starej Pazove

Dňa 23. septembra delegácia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v čele s predsedníčkou Libuškou Lakatošovou navštívila Gymnázium Branka Radičevića v Starej Pazove. Ústrednou témou rozhovoru s riaditeľom a profesorkou slovenčiny boli možnosti vyučovania slovenčiny ako fakultatívneho predmetu. Pri tejto príležitosti bol škole odovzdaný lap top, ako pomôcka na realizáciu hodín slovenského jazyka.