Finančná podpora pre prvákov

Rozhodnutím Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku v školskom roku 2021/2022 všetkým žiakom, zapísaným do prvého ročníka stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským, bude udelená jednorazová finančná podpora.

Predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová spolu s koordinátorku Svetlanou Zolňanovou odovzdali prvákom priliehavý darček 17. septembra 2021 pri návšteve Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici.