Podpora Selenčským slávikom

V selenčskom dome kultúry 16. a 17. apríla 2016 odznel 7. ročník festivalu slovenských ľudových piesní Selenčské sláviky v podaní detí zo Selenče a hostí zo Šídu. 43 spevákov sprevádzal orchestrík ZŠ Jána Kollára a Komorného zboru Zvony pod vedením PaedDr. Juraja Súdiho.

podpora 002

Výbor pre vzdelávanie podporil toto podujatie knihami a CD-čkami pre účastníkov. Festival poctila svojou prítomosťou predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová, predsedníčka Výkonnej rady NRSNM Katarína Melegová Melichová a koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová.

Foto: Martin Pucovský