Výbor pre kultúru v Lugu

Dňa 16. apríla 2016 sa predstavitelia Výboru pre kultúru za cieľom mapovania súčasnej situácie v našich spolkoch a združeniach zastavili v Lugu.

vybor pre kul lug 2016 002

Delegácia výboru v čele s predsedom Jánom Slávikom, Jarmilou Bohušovou, členkou Výkonnej rady NRSNM poverenej kultúrou, Annou Chrťanovou-Leskovac, riaditeľkou ÚKVS a koordinátorkou výboru Svetlušou Hlaváčovou sa stretla s Annou Čelovskou, predsedníčkou KUS Mladosť, Natašou Rojkovou, predsedníčkou spolku žien, Marianou Kolárovou, členkou KUS Mladosť a Annou Kolárovou, členkou Správnej rady spolku žien a KUS Mladosť.

vybor pre kul lug 2016 003

Z tvorivého rozhovoru prítomní predstavitelia Výboru pre kultúru získali vzácne informácie o činnosti Lužanov v rámci spolkov a združení ako i o úskaliach, s ktorými zápasia. Z odbočiek v rámci spolku je najaktívnejšia a najmasovejšia tanečná skupina aj napriek tomu, že kvôli neblahej finančnej situácii i z tohto prostredia hodne obyvateľov emigrovalo – zvlášť na Slovensko. Predsedníčka spolku A. Čelovská sa k súčasnej situácii vo svojom prostredí v oblasti kultúry podrobnejšie zmienila v dotazníku.

V pokračovaní sa prítomní hostia zúčastnili súťažného koncertu – 4. ročníka festivalu Spievanky, spievanky, ktorého z 18 zúčastnených lužských spevákov víťazi postúpia na ďalšie spevácke súťaže Rozospievaný Sriem a Stretnutie v pivnickom poli.

Na cestovné trovy bolo vyčlenené 6.300,00 dinárov.