Podpísané zmluvy festivalov Rozospievané klenoty a Letí pieseň, letí

Dňa 27. mája 2024 sa v Obci Kovačica uskutočnilo podpisovanie zmlúv o vzájomných právach a povinnostiach spoluzakladateľov a spoluorganizátorov nášho ďalšieho celomenšinového podujatia s osobitným významom pre slovenskú národnostnú menšinu – festivalu Rozospievané klenoty a celomenšinového festivalu Letí pieseň, letí so sídlom v Kovačici.

V mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny zmluvy podpísala predsedníčka Dušanka Petráková, v mene Domu kultúry 3. októbra v Kovačici riaditeľ Ján Tomáš, v mene Kovačickej obce predseda Jaroslav Hrubík, v mene Základnej školy mladých pokolení riaditeľka Anička Bírešová a v mene Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov úradujúca riaditeľka Anna Speváková.

Týmto sa Národnostná rada a DK 3. októbra z Kovačice stali spoluzakladateľmi týchto dnes už populárnych festivalov, ktoré už za sebou majú vyše tridsaťročnú tradíciu. Spoluorganizátormi festivalu sú Obec Kovačica, Základná škola mladých pokolení a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vrátane rady a domu kultúry. Uvedený model organizácie festivalov priniesol aj štyri ďalšie telesá: Organizačno-správnu radu, Programovú radu, koordinátora festivalu a Realizačný výbor.

Festivalom Rozospievané klenoty a Letí pieseň, letí týmto bude zabezpečená nielen organizačná, edukačná, ale aj permanentná finančná podpora zo strany Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, lokálnej samosprávy a prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí i zo strany Slovenskej republiky.