Súťaž zo slovenčiny pre žiakov ZŠ

Ďakujúc Ministerstvu osvety, Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny a Vojvodinskej slovakistickej spoločnosti sa dňa 25. mája 2024 na Základnej škole 15.októbra v Pivnici na čele s riaditeľom Patrikom Malinom uskutočnila Republiková súťaž zo slovenského jazyka a jazykovej kultúry. V rámci súťaži zasadal aj aktív učiteľov slovenského jazyka, na ktorom odbornú prednášku na tému Pravopis značiek a skratiek pripravila prof. Dr. Anna Makišová, riadna profesorka na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade. Po vypracovaní testov sa žiakom venovali domáci krátkym kultúrno-umeleckým programom.

Súťaže sa zúčastnilo 42 žiakov siedmeho a ôsmeho ročníka z Báčskeho Petrovca, Hložian, Kulpínu, Pivnice, Selenče, Kysáča, Aradáča, Padiny, Kovačice a Starej Pazovy. Okrem súťažiacich žiakov a ich učiteliek, túto udalosť svojou prítomnosťou poctili: podpredsedníčka NRSNM Tatiana Vujačićová, koordinátorka výboru pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová, profesorka na Filozofickej fakulte v Novom Sade Dr. Anna Makišová, externá spolupracovníčka Ministerstva školstva a školskej správy v Novom Sade Tatiana Naďová, ktoré boli zároveň aj členkami komisie a predsedníčka Asociácie slovenských pedagógov Mária Andrášiková.

Odmenení žiaci budú delegovaní na tábor do Slovenskej republiky.