Podpísaná zmluva medzi zakladateľmi a organizátormi festivalu V pivnickom poli

Dňa 11. júna 2013 v Zhromaždení obce Báčska Palanka sa uskutočnilo podpisovanie Zmluvy o vzájomných právach a povinnostiach zakladateľov a organizátorov nášho ďalšieho celomenšinového podujatia s osobitným významom pre slovenskú národnostnú menšinu – festivalu V pivnickom poli.

V mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny zmluvy podpísala predsedníčka Anna Tomanová-Makanová, v mene SKUS Pivnica z Pivnice predseda Valentín Michal Grňa, v mene Báčskopalanskej obce predseda Aleksandar Đedovac a v mene Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov riaditeľka Milina Sklabinská.

Týmto sa Národnostná rada a SKUS Pivnica z Pivnice stali spoluzakladateľmi tohto dnes už medzinárodného festivalu spevákov – sólistov pôvodných ľudových piesní, ktorý vznikol roku 1966. Organizátormi festivalu sú Obec Báčska Palanka a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Nový model organizácie festivalu priniesol štyri novoutvorené telesá: Organizačno-správnu radu, Programovú radu, koordinátora festivalu a Realizačný výbor.

zmluva002

Festival V pivnickom poli týmto získal nielen organizačnú, edukačnú, ale aj permanentnú finančnú podporu zo strany Národnostnej rady, Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, lokálnej samosprávy a prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí i zo strany Slovenskej republiky.