Na margo 20. detskej divadelnej prehliadky 3xĎ v Starej Pazove

V dňoch od 6. do 9. júna 2013 v Starej Pazove sa konala Slovenská prehliadka detskej divadelnej tvorby 3xĎ. Na štvrdňových divadelných hodoch sa zúčastnilo 13 súťažných predstavení (z Aradáča, Starej Pazovy, Pivnice, Padiny, Bieleho Blata, Kovačice, Erdevíka, Boľoviec, Báčskeho Petrovca, Selenče, Vojlovice a Šídu) a niekoľko hosťujúcich (z Nového Sadu, Báčskej Palanky a zo Zvolena, zo Slovenska).

Aby sa v jubilejnom roku mladým milovníkom Tálie a prehliadky 3xĎ v Pazove dobre darilo, spoločnými silami sa o to postarali Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Obec Stará Pazova a SKUS hrdinu Janka Čmelíka ako aj koordinátorka prehliadky Hana Majerová. Z prehliadky mali divadelníci veľkú radosť a okrem vystúpenia v oficiálnej časti programu, veselo si pospevovali festivalovú pesničku Mnohokrát Ď. Na divadelnom žúre radi chodili vyobliekaní v pestrofarebných festivalových tričkách a aj tohto roku maľovanie na tvár – facepainting bola obľúbená atrakcia.

Petrovec001

Slávnostné otvorenie prehliadky bolo vo štvrtok 6. júna. Zázračnú divadelnú krajinu 3xĎ otvorila Ema Kočišová, staropazovská herečka, recitátorka, speváčka a tanečníčka. V otváracom ceremoniáli v mene NRSNM, ktorá je spoluzakladateľkou sedem celomenšinových podujatí, vrátane prehliadky 3xĎ, sa prihovorila predsedníčka Anna Tomanová-Makanová. Účastníkom zaželala skvelé výkony a obecenstvu zasa aby malo pôžitok a radosť z každého predstavenia. Prítomných na prehliadke 3xĎ privítal i Đorđe Radinović, predseda Obce Stará Pazova. V divadelnej krajine deťom dobré výkony, peknú zábavu zaželala Milina Sklabinská, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. V mene slovenského spolku malých divadelníkov, hostí a publikum pozdravil aj Alexander Bako, jeden z ideových tvorcov detskej divadelnej prehliadky.

Vojlovica001

V rámci slávnostného otvorenia prehliadky Slovenské vojvodinské divadlo v Báčskom Petrovci uviedlo hosťujúce predstavenie Jána Uličianskeho Štyria škriatkovia a víla v réžii Jána Čániho. A práve toto divadlo inšpirovalo Annamáriu Boldockú-Grbićovú, aby pre tohtoročnú jubilejnú divadelnú prehliadku 3xĎ napísala zaujímavý scenár. Tiež dvaja herci z tohto predstavenia – Mira Lainović a Ján Žolnaj boli počas každého festivalového dňa sprevádzačmi programu.

Do súťažnej časti prehliadky bolo zaradených 13 divadelných súborov. Vo štvrtok zázračná divadelná krajina patrila malým hercom zo štyroch divadelných súborov. Prehliadku otvorili Aradáčania a na javisku vystúpila skutočne rozohraná „hŕba“ zo Základnej školy Bratstvo pod vedením režisérky Zuzany Obšustovej. Zahrali ľudovú rozprávku Popoluška. Herci Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy pod vedením režiséra Savu Đurđevića na prehliadku 3xĎ priniesli divadelný príbeh pod názvom Tom Sawyer. Pivničania, žiaci Základnej školy 15. októbra zasa prezradili Ako šlo vajce na vandrovku. Túto slovenskú ľudovú rozprávku réžijne podpísali Vesna Kámaňová a Jarmila Čobrdová. Žiaci zo Základnej školy maršala Tita z Padiny v divadelnej krajine 3xĎ zahrali Akadémiu šantenia autora Juraja Bindzara v réžii Milky Petrovičovej.

V piatok 7. júna na programe boli tri súťažné a tri hosťujúce predstavenia. Divadelný deň príbehom O pyšnom dievčati menom Ajoga otvorili malí divadelníci Základnej školy Bratstva a jednoty z Bieleho Blata, v réžii debutantky – učiteľky slovenského jazyka a literatúry Adely Obšustovej. Porotám a obecenstvu sa potom predstavili žiaci kovačickej Základnej školy Mladých pokolení, ktorí nacvičili divadelné predstavenie Najlepší kamarát v réžii Evy Poliakovej-Hrkovej a Anny Hrkovej. Herci z Erdevíka – SKOS a Základnej školy Savu Šumanovića zahrali divadlo Traja umelci a drak Samuel. V tvare poviedky (napísali Miroslav Demák a Milan Metarák)   predstavenie Erdevíčania pripravili pod réžijnou taktovkou Ruženky Ďuríkovej a Sone Sládekovej.

Vojlovica002

Ako si opice stavali dom na detskej divadelnej prehliadke v sobotu 8. júna nám porozprávali a zahrali divadelníci Základnej školy Branka Radičevića z Boľoviec. Réžiu na motívy mexickej ľudovej rozprávky mala na starosti Viera Tomanová. S modernou dramatizáciou ľudovej rozprávky Soľ nad zlato sa na prehliadke 3xĎ v Starej Pazove predstavili herci Základnej školy Jána Čajaka z Báčskeho Petrovca. Túto dilemu riešili za pomoci režisérky Jarmily Pantelićovej. Selenčskí žiaci Základnej školy Jána Kollára predviedli rozprávku Snehulienka a sedem trpaslikov. Réžiu mali na starosti Anna Koleková, Terézia Trusinová a Anna Petrášová. V sobotu na programe boli aj dve hosťujúce predstavenia zo Zvolena, zo Slovenskej republiky.

Paťa a piráti je názov predstavenia, s ktorým členovia KUS Petrovská družina otvorili v nedeľu 9. júna súťažný divadelný deň. Ako si Petrovčania na predlohu Miloša Janoušeka zapíratovali, dozvedeli sme sa od režisérskej dvojice Daniely Legíňovej-Sabovej a Ondreja Brnu. Členovia SKOS Detvan z Vojlovice vystúpili s predstavením Škaredé káča vojlovické na text Miloša Nikolića a v réžii Terézie Veberovej-Oravcovej. Herci SKUS Jednota a Základnej školy Sriemskeho frontu zo Šídu naštudovali predstavenie Tri perá z drakov. S početnou hereckou posádkou pracovala režisérka Anna Kovárová. Bolo to zároveň posledné súťažné predstavenie.

Petrovec002

Výkony malých hercov na pazovskom javisku sledovali dve poroty – odborná porota a detská porota. Na 20. prehliadke 3xĎ odborná porota pracovala v zložení: Zuzana Tárnociová, herečka z Báčskeho Petrovca (predsedníčka), Ján Makan, režisér a Miroslav Fábry, herec SND, obaja z Novéha Sadu. Detskú porotu tvorili víťazi vlaňajšej rozhlasovej súťaže (v kategórii poézie a prózy) Miluška Vranková z Kysáča a Martin Krajčík z Báčského Petrovca a žiaci staropazovskej Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka Ivona Zolnajová, Maja Opavská a Mário Kočiš.

Kým odborná porota v nedeľu rozhodovala komu udeliť odmeny, vystúpili herci z novosadského hosťujúceho predstavenia. Naplánované hosťujúce predstavenie z Novej Pazovy sa neuskutočnilo.

V aule divadelnej sály počas štyroch divadelných dní bola výstava najvydarenejších žiackych výtvarných prác, ktoré sa uchádzali o titul najdiplomov. Najúspešnejší na výtvarnom súbehu Výboru pre vzdelávanie NRSNM o návrh diplomu prehliadky, podľa rozhodnutia Marjana Karavlu, akademického maliara zo Starej Pazovy a Alexandra Baka, na tohoročnej prehliadke 3xĎ boli Jaroslav Petrík zo ZŠ Mladých pokolení z Kovačice a Ivana Zorianová zo ZŠ Savu Šumanovića z Erdevíka. Tieto dva diplomy v tvare hereckých výkonov udeľovali po každom predstavení obe poroty.

Odborná porota udeľovala diplomy za herecké výkony viacerým hercom, resp. súboru z jedného predstavenia, kým detská porota vždy odmeňovala najsympatickejšieho herca, resp. herečku. 

V rámci nedeľňajšieho zatváracieho ceremoniálu 20. prehliadky slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xĎ odmenili najúspešnejších. Správu odbornej poroty prečítala Zuzana Tárnociová, ktorá zdôraznila, že porota vôbec nemala ľahkú úlohu.

Udelené boli nasledujúce ocenenia:

Cenu za najlepší  neherecký prvok v predstavení, za hudbu, odborná porota udelila Ondrejovi Pavčokovi z Báčskeho Petrovca (Paťa a piráti), Cenu za najúspešnejšie kostýmy udelili rodičom zo Selenče (Snehulienka a sedem trpaslíkov), Cenu za najúspešnejšiu scénografiu získali Anna Koleková, Terézia Trusinová a Anna Petrášová zo Selenče, Cenu za najlepšiu réžiu porota udelila Zuzane Obšustovej z Aradáča (Popoluška).

Aradac001

Cenu za najlepší debut odborná porota udelila Eliane Markušovej z Bieleho Blata za stvárnenie postavy Susedovo dievča v predstavení O pyšnom dievčati menom Ajoga,Cenu za najlepšiu mužskú epizódnu postavu udelili Patrikovi Brachnovi z Padiny za stvárnenie postavy Adolf v predstavení Akadémia šantenia,Cenu za najlepšiu ženskú epizódnu postavu získala Ines Gedrová z Pivnice za stvárnenie postavy Kozička v predstavení Ako šlo vajce na vandrovku,Cenu za najlepší mužský herecký výkon porota udelila Dáriovi Hlavčovi z Aradáča za stvárnenie postavy Rozprávač kohút v predstavní Popoluška a Cena za najlepšiu dievčenskú postavu sa dostala Alisi Oravcovej z Vojlovice za stvárnenie postavy Škaredé káča vojlovické.

Títo piati herci sa v organizácii Matice slovenskej v Srbsku, ako povedala v zatváracom ceremoniáli predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová, zúčastnia na Mikulášskych trhoch v Bratislave v decembri bežného roka. V mene MSS im odovzdali aj knižné odmeny. 

Za najsympatickejšiu herečku prehliadky detská porota vyhlásila Martinu Benkovú z predstavenia Paťa a pirati KUS Petrovská družina z Báčskeho Petrovca, za stvárnenie postavy Kate a za najsympatickejšieho herca vyhlásili Alexandra Šprocha z predstavenia Soľ nad zlato, ZŠ Jána Čajaka z Báčskeho Petrovca za stvárnenie postavy kráľa.

Prvá cena odbornej poroty patrí divadelnému súboru z Aradáča za predstavenie Popoluška. Tento súbor podľa slov A. TomanovejMakanovej získal tri hodnotné odmeny: Cenu NRSNM, Zlatú plaketu prehliadky a odchod na detský divadelný festival Zlatá priadka v Šali (Slovenská republika) v roku 2014. Druhá cena odbornej poroty – Strieborná plakerta – patrí divadelnému predstaveniu Paťa a piráti, KUS Petrovská družina z Báčskeho Petrovca a tretiu cenu – Bronzovú plaketu získalo divadelné predstavenie Škaredé káča vojlovické.