Po trojdňovej detskej divadelnej žatve

V Starej Pazove v dňoch od 6. do 8. júna v priestoroch SKUS hrdinu Janka Čmelíka prebiahala 21. prehliadka slovenskej detskej divadelnej tvorby známa ako 3xĎ – naše ďalšie podujatie, ktoré má osobitný význam pre slovenskú národnostnú menšinu.

Podujatie spolu organizovali SKUS hrdinu Janka Čmelíka, Obec Stará Pazova, Základná škola hrdinu Janka Čmelíka, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. Prehliadku 3xĎ ako projekt podporil i Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V konkurencii o ceny vystúpilo 16 divadelných predstavení zo 14 prostredí – z Aradáča, Báčskeho Petrovca, Bieleho Blata, Bingule, Boľoviec, Erdevíka, Kovačíce, Kysáča, Nového Sadu, Pivnice, Selenče, Starej Pazovy, Šídu a Vojlovice. Úhrnne vystúpilo 260 detí.

3D 002


Všetky predstavenia sledovali dve poroty. Odborná porota pracovala v zložení: Aleksander Bako, ochotnícky herec a režisér, Miroslav Fábry, profesionálny herec a Zuzana Tárnociová, ochotnícka herečka a detskú porotu tvorili: Maja Gedeľovská, Marína Faragová, Jana Rumanová, Anna Lakatošová a Anna Domoniová. Festival mal otvárací a zatvárací program, ktorého autorkou bola Annamária Boldocká Grbićová so svojím tímom. Počas festivalu pracovali tri dielne – hudobná, výtvarná a divadelná a koordinátorkou 3xĎ bola Katarína Mosnáková.

3D 003


Ceny v slávnostnom závere prehliadky udeľovali Libuška Lakatošová, predsedníčka Organizačno-správnej rady 3xĎ, Katarína Melegová Melichová, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku a Anna Tomanová Makanová, predsedníčka NRSNM.

3D 007


Novinkou tohtoročnej detskej divadelnej prehliadky 3xĎ je, že jedna časť detí – účastníkov bola u svojich staropazovských vrstovníkov ubytovaná. Bola to ideálna príležitosť, aby sa tieto deti priamo zúčastnili v dielňach, mali možnosť pozrieť si väčšinu divadelných predstavení svojich mladých kolegov, zapojiť sa do celého radu zaujímavých sprievodných podujatí a navzájom sa lepšie spoznať a kamarátiť.

21. prehliadku slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xĎ podporil i Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

3D 008

Správa poroty 21. prehliadky 3xĎ

Na prehliadke sa zúčastnili nasledujúce divadelné súbory:

1. Základná škola hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy s predstavením Svätý Sava v ľudovej tradícii v réžii Savu Ðurđevića;

2. KIS Kysáč s predstavením Aká mucha, taký… v réžii Jána Privizera;

3. Základná škola 15. októbra z Pivnice s predstavením Popoluška z medovníkového domčeka v réžii Vesny Kámaňovej a Jarmily Čobrdovej;

4. Kultúno-umelecký spolok Petrovská družina s predstavením Mušky z gumipušky v réžii Daniely Legíňovej-Sabovej a Ondreja Brnu;

5. SKC Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu s predstavením Čičkoviny v réžii Samuela Medveďa;

6. Základná škola Bratstva a jednoty z Bieleho Blata s predstavením Poškoláci v réžii Adely Obšustovej;

7. Základná škola Jána Čajaka z Báčskeho Petrovca s predstavením Dlhý nos v réžii Jarmily Pantelićovej a Anny Spevákovej;

8. Základná škola hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy s predstavením Čarodejný kľúč v réžii Aničky Balážovej, Martiny Bzovskej a Ivana Ječmena;

9. Základná škola Bratstvo z Aradáča s predstavením Ohňostroj pre deduška v réžii Zuzany Obšustovej,

10. Základná škola Jána Kollára zo Selenče s predstavením Na posedení v réžii Anny Kolekovej, Terézie Trusinovej a Anny Petrášovej;

11. Základná škola Mladých pokolení z Kovačice s predstavením Tri pierka z draka v réžii Evy Poliakovej-Hrkovej;

12. Slovenský kultúro-osvetový spolok Detvan z Vojlovice s predstavením Alica v krajine zázrakov v réžii Terézie Veberovej Oravcovej;

13. Slovenský kultúrno-osvetový spolok  Erdevík z Erdevíka s predstavením Trampoty s vlkom v réžii Vlatka Miksáda;

14. Slovenský kultúrno-umelecký spolok Jednota a ZŠ Sriemskeho frontu zo Šídu s predstavením Sviatočné príbehy v réžii Anny Kovárovej a Oliny Kolárovej;

15. Slovenský evanjelický cirkevný zbor v Binguli s predstavením O pyšných netopieroch v réžii Oliny Kolárovej a Anny Kovárovej;

16. Základná škola Branka Radičevića z Boľoviec s predstavením O päť hodín dvanásť (Tak trochu o Šípovej Ružienke) v réžii Viery Tomanovej;

Na prehliadke úhrnne vystúpilo 260 detí.

 

Porota nemala ľahkú úlohu a rozhodla sa udeliť nasledujúce ocenenia:

Cenu za herecký výkon:

Igorovi Havranovi za stvárnenie postavy Čerta v predstavení Svätý Sava v ľudovej tradícii,

Rebeke Strakovej za stvárnenie postavy Školníčky v predstavení Poškoláci z Bieleho Blata,

Ines Gedrovej za stvárnenie postavy Macochy v predstavení Popoluška z medovníkového domčeka z Pivnice,

Daniele Spevákovej, Sandre Todorovićovej a Emílii Gániovej za stvárnenie postavy Susediek – Anky, Zuzky a Katky v predstavení Mušky z gumipušky z Báčskeho Petrovca,

Valentíne Hudecovej za stvárnenie postavy Merilin v predstavení Čarodejný kľúč zo Starej Pazovy,

Filipovi Bisakovi za stvárnenie postavy Myši v predstavení Alica v krajine zázrakov z Vojlovice,

Miroslavovi Spevákovi za stvárnenie postavy Kráľa Bojoslava v predstavení Dlhý nos, ZŠ Jána Čajaka z Báčskeho Petrovca,

Jánovi Poliakovi za stvárnenie postavy Kubo v predstavení Tri pierka z Draka z Kovačice

 

Cenu za jazykovú reč kolektívu ZŠ Jána Kollára zo Selenče,

Cenu za zachovávanie národného povedomia Samuelovi Medveďovi za réžiu predstavenia Čičkoviny z Nového Sadu,

Cenu za zachovávanie národného povedomia kolektívu Slovenského evanjelického cirkevného zboru z Bingule,

Cenu za kolektívnu hru súboru ZŠ hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy v predstavení Čarodejný kľúč,

Cenu za kolektívnu hru súboru ZŠ Bratstvo z Aradáča,

Cenu za kolektívnu hru SKUS Jednota a ZŠ Sriemskeho frontu zo Šídu,

Cenu za najúspešnejší kreatívny divadelný čin predstaveniu Trampoty s vlkom v réžii Vladka Miksáda – SKOS Erdevík z Erdevíka

Cenu za najúspešnejší debut prehliadky kolektívu KUS Petrovská družina v predstavení Mušky z gumipušky

Cenu za dramatizáciu Vladkovi Miksádovi v predstavení Trampoty s vlkom

Cenu za najúspešnejšie kostýmy Terézii Veberovej-Oravcovej zo SKOS Detvan z Vojvlovice v predsatvení Alica v krajine zázrakov

Cenu za najúspešnejšie stvárnenú mužskú epizódnu postavu kniežaťa v predstavení Aká muka, taký… Kristianovi Križanovi z Kysáča

Cenu za najúspešnejšie stvárnenú ženskú epizódnu postavu – Slúžky 2 Kristíne Madackej v predstavení Aká mucha taký…

Cena za najúspešnejšie stvárnenú mužskú postavu dedka v predstavení Mušky z gumipušky Petrovi Opavskému Báčskeho Petrovca

Cenu za najúspešnejšie stvárnenú ženskú postavu Alice v predstavení Alica v krajine zázrakov Alisi Oravcovej z Vojlovice

Cenu za najúspešnejšiu scénografiu v predstavení Čarodejný kľúč ZŠ hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy: Aničke Balážovej, Martine Bzovskej a Ivanovi Ječmenovi

Cenu za najlepšiu réžiu získali Vesna Kámaňová a Jarmila Čobrdová za predstavenie Popoluška z medovníkového domčeka Základnej školy 15. októbra z Pivnice

 

3D 006


Tretia cena odbornej poroty
patrí predstaveniu Popoluška z medovníkového domčeka Základnej školy 15. októbra z Pivnice

3D 004


Druhá cena odbornej poroty
patrí predstaveniu Čarodejný kľúč Základnej školy h. Janka Čmelíka zo Starej Pazovy

3D 005


Prvá cena odbornej poroty
a zároveň aj Cena NRSNM patrí predstaveniu Mušky z gumipušky KUS Petrovská družina z Báčskeho Petrovca

V Starej Pazove, 8. júna 2014

 

Členovia odbornej poroty:

Aleksander Bako
Miroslav Fábry
Zuzana Tárnociová