58. Literárne snemovanie

Dňa 7. júna 2014 v slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci sa uskutočnilo 58. literárne snemovanie. Organizátormi tohto významného kultúrneho podujatia u nás, ktoré patrí k tým s najdlhšou tradíciou, boli redakcia mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život, Slovenské vydavateľské centrum a Výbor pre kultúru NRSNM.

Ústrednou témou snemovania bola Literatúra, literárna veda a jazykoveda – tvorivý prínos Michala Harpáňa (1944), Víťazoslava Hronca (1944) a Márie Myjavcovej (1934) a súčasťou programu bolo aj udelenie Ceny Nového života ako i životné jubileá Pavla Mučajiho (85) a Viery Benkovej (75).
 
Na začiatku sa prítomným prihovorili Adam Svetlík, hlavný a zodpovedný redaktor Nového života, Anna Tomanová Makanová, predsedníčka NRSNM a Pavel Hlásnik, prvý podpredseda DZSČR z Rumunska. Úvod snemovania mal slávnostný charakter, nakoľko bol venovaný udeleniu Ceny Nového života. Oceňovacia komisia, ktorá pracovala v zložení Zdenka Valentová Belićová, Annamária Boldocká Grbićová a Ladislav Čáni rozhodla, že Cenu Nového života za rok 2013 dostane náš popredný spisovateľ a kritik Víťazoslav Hronec.

snem 002

V druhej časti snemovania v rámci blahoželaní k životným jubileám Pavlovi Mučajimu (85), Márii Myjavcovej (80), Viere Benkovej (75), Michalovi Harpáňovi (70) a Víťazoslavi Hroncovi (70) hovorili Zuzana Čížiková, Samuel Boldocký,  recitátorka Anna Margareta Valentová a predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová Melichová. Jubilantom M. Harpáňovi a V. Hroncovi spred Slovenského vydavateľského centra boli slávnostne udelené autorské výtlačky nových knižných vydaní, ktoré im odovzdal Vladimír Valentík, riaditeľ SVC a Miroslav Bielik, predseda Spolku slovenských spisovateľov zo Slovenska, čestné členstvo v tejto organizácii udelil V. Hroncovi, M. Harpáňovi a S. Boldockému.

snem 003

Keď ide o pracovnú časť snemovania zúčastnili sa: Samuel Boldocký, Dagmar Mária Anoca, Jarmila Hodoličová, Oliver Bakoš, Martin Prebudila, Adam Svetlík, Ján Salčák, Michal Babiak, Anna Makišová, Marta Součková, Peter Káša, Marína Šimáková Speváková, Zuzana Týrová, Miron Pukan a diskusné príspevky mali Viera Benková a Ján Salčák.