Plán a program Komisie pre hudobnú činnosť

Plán a program Komisie pre hudobnú činnosť Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na rok 2010

Komisia pre hudobnú činnosť NRSNM sa aj v roku 2010 mieni zasadzovať o zvyšovanie kvality  hudby vojvodinských Slovákov a to na všetkých úrovniach – začnúc ochotníckou činnosťou, manifestovanou najmä na vrcholných festivaloch a manifestáciách vojvodinských Slovákov až po vysokú umeleckú činnosť, v ktorej vynikajú jednotlivci – umelci z radov vojvodinských Slovákov.

Aj v roku 2010 sa Komisia pre hudobnú činnosť bude zasadzovať o
• skvalitnenie hudobných festivalov
• skvalitnienie produkcie slovenskej hudby
• rozvoj hudobno-teoretických prístupov
• zabezpečovanie archívneho materiálu pre výskumy
• popularizáciu slovenskej hudby v Srbsku a v zahraničí
• vedenie kádrovej politiky v oblasti hudby a manažmentu v kultúre

Vzhľadom na to, že hudobné pole u vojvodinských Slovákov nemá špecializovné inštitucionálne krytie, Komisia si na rok 2010 zaumienila založiť Asociáciu slovenských hudobníkov v Srbsku, ktorej prvoradým cieľom by bolo zoskupiť tvorivých hudobníkov a realizovať hore uvedené ciele. Asociácia by sa v budúcnosti mala vyprofilovať v serióznu organizáciu, ktorá by bola partnerom najväčších hudobných podujatí, podporovala by tieto podujatia kádrovo a zabezpečovala prostriedky pre tie položky, ktoré sú pre hudobný festival najdôležitejšie – pre kvalitu hudby.

Vzhľadom na obmedzené finančné možnosti, ktorými disponuje Komisia pre hudobnú činnosť Výboru pre kultúru NRSNM, na rok 2010 navrhujeme realizovať už overené projekty:

VI. muzikologickú konferenciu, ktorá by bola venovaná téme Hudobná pedagogika    
Letný dirigentský kemp (v spolupráci s Asociáciou slovenských pedagógov)       
Vydanie zvukovej nahrávky Mladé talenty II                       
Prezentácia slovenskej vojvodinskej hudby v zahraničí                    
    
Predsedníčka
Komisie pre hudobnú činnosť
Výboru pre kultúru NRSNM
Milina Sklabinská