Pozvánka všetkým vychovávateľkám

Vážené kolegyne,
 PU Poletarac zo Starej Pazovy zorganizuje v utorok, 18.05.2010 roku ukážkový deň.
 Aktivity sú plánované zo začiatkom o 9,00h a budú zorganizované vo viacerých vekových skupinách z hudobnej kultúry, slovenského jazyka, matematiky a poznávania prírody. 
 Prosím kolegyne aby sa zúčastnili na týchto, pre predškolské ustanovizne, vzácnych aktivitách v
 čo väčšom počte.
 Touto cestou pozývame všetky vychovávateľky do staropazovskej škôlky na otvorený deň a výmenu skúseností. Svoju účasť potvŕďte  na tel: 063/7576568.

PU Poletarac                    Predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM:                       
V. Hurbana 13                        PaedDr. Svetlana Zolňanová
Stará Pazova