Pazovčania na Scénickej žatve v Martine

Po vynikajúcom úspechu staropazovského divadla Babylon na renomovanom divadelnom festivale v Trebinji, toto predstavenie 27. augusta t. r. vystúpilo ako hosťujúce na Scénickej žatve v Martine.

Spoločný projekt Miroslava Kožíka a autora hudby Miroslava Baka pazovského SD VHV pri SKUS hrdinu Janka Čmelíka – pohybové divadelné predstavenie Babylon – vystúpilo teda na doskách Slovenského komorného divadla. Bolo to v podvečer 91. ročníka Scénickej žatvy – súťaže slovenských divadelných súborov. Obecenstvo dobre prijalo pazovské predstavenie a aktérom sa v prekrásnej sieni taktiež dobre hralo. Podľa slov autorskej dvojice Kožíka a Baka, bola to doteraz najkrajšia a technicky najlepšie vybavená sála v akej sa toto predstavenie doteraz hralo.

V obecenstve sa okrem iných nachádzali aj Dr. Miroslav Bielik, predseda Spolku slovenských spisovateľov, Michal Horecký, vydavateľ, Jozef Ciler, dramaturg a iní. Po vystúpení súbor mal prijatie u Františka Výrostku, riaditeľa martinského divadla, keď si spoločne zaspomínali na dlhoročnú spoluprácu martinského a pazovského divadla.

Na ceste domov súbor predstavenia Babylon si urobil výlet do Bojníc a navštívil Bojnický zámok. Bolo to vyvrcholením pekného trojdňového zájazdu na Slovensku. NRSNM vyfinancovala cestu na tento zahraničný festival.