Výstava k šesťdesiatinám Pavla Čániho

Dňa 2. augusta 2013 v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci do programu Slovenských národných slávností zapadla i samostatná výstava akademického grafika Pavla Čániho z príležitosti jeho šesťdesiatin. P. Čáni tentoraz vystavoval 75 svojich prác s akcentom na grafiku.

Na vernisáži výtvarnú esej k tejto príležitosti prečítal docent z Katedry estetiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave – kulpínsky rodák Michal Babiak a výstavu otvoril podpredseda vlády Slovenskej republiky a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák. Kurátorom výstavy a autor katalógu bol Vladimír Valentík. V hudobnej časti programu vystúpil renomovaný klarinetista Bogdan Ranković a početným prítomným sa v dojatí prihovoril i sám autor – Pavel Čáni.

NRSNM vyfinancovala tlač katalógu tejto výstavy a koktail.