Online rokovanie predstaviteľov NRSNM s ÚSŽZ

V priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade dňa 10. marca 2021 sa uskutočnilo online rokovanie predstaviteľov našej strešnej celomenšinovej inštitúcie s predstaviteľmi Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v čele s ich predsedami – Libuškou Lakatošovou a Milanom Jánom Pilipom. Na konferencii participovali aj predstavitelia Ministerstva financií a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Vzhľadom na pandemickú situáciu, ktorá si vyžaduje obmedzenie fyzického kontaktu a na význam problematiky z druhej strany, využité boli dostupné digitálne nástroje a zúčastnené strany rokovali online. Vďaka uvedenej platforme došlo k vzájomnému zdieľaniu informácií ohľadom pokračovania príprav výstavby Slovenského centra so sídlom v Novom Sade.

Pred uvedeným online rokovaním Národnostná rada Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí predostrela diagramy aktivít vyjadrené v časových a finančných rámcoch spolu s vizualizáciou samotnej budovy. V diagramoch sú detailne rozpracované všetky fázy prípravy a výstavby uvedeného objektu. Od prijatia ponuky a podpísania zmluvy, ideového riešenia, podmienok umiestnenia budovy, projektu stavebného povolenia, registrácie stavebných prác, samotného projektu realizácie, vykonávania stavebných prác až po samotné povolenie na používanie.

Zúčastnené strany marcového online rokovania sa dopracovali i ku konkrétnym záverom. Okrem iného bolo dohodnuté, že v priebehu apríla bežného roka resp. v najbližšej dobe na pôde Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny ohľadom tejto záležitosti dôjde k bilaterálnemu stretnutiu predsedu ÚSŽZ s predsedníčkou NRSNM. Nasleduje podpísanie zmluvy po ktorej by sa mal uskutočniť presun finančných prostriedkov. Z prvej finančnej transakcie prostriedky budú usmernené na prípravu projektovej dokumentácie výstavby Slovenského centra.

2 online rokovanie