Projekt Hrajme sa spolu

V priebehu decembra r. 2020 Národnostná rada slovenskej národnostnejh menšiny za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí realizovala projekt pod názvom Hrajme sa spolu – prispievanie k skvalitneniu výučby a pozdvihnutiu slovenskosti v materských školách v Srbsku. Náplňou projektu bolo zabezpečenie detských ihrísk a rekvizít pre ihriská – šmýkačiek, hojdačiek, trampolín a iných v deviatich materských škôlkach. V Padine, Kovačici, Starej Pazove, Kysáči, Selenči, Laliti, Hložanoch, Vojlovici a Báčskom Petrovci, kde sa v slovenskej – materinskej reči vyučuje 200 našich ratolestí.

IHRISKO

 

Zabezpečením takýchto kvalitných, reprezentatívnych a moderných detských ihrísk i rekvizít pre uvedené materské školy je podporený výchovno-vzdelávací proces pri výučbe slovenčiny v slovenských skupinách v materských školách v prostrediach, kde žije značný počet Slovákov v Srbsku. Je to zároveň i jeden zo stimulov podpory otvorenia slovenských skupín v materských školách v perspektíve. Tieto pomôcky by zároveň mali podporovať ducha tolerancie a znášanlivosti majoritnej a minoritnej slovenskej spoločnosti v otázke používania slovenského jazyka a s cieľom zachovať jazykovú a kultúrnu identitu v slovenských prostrediach v Srbsku.

Projekt Hrajme sa spolu v nemalej miere prispeje k skvalitneniu podmienok práce, vytvoreniu podnetov pre vyučovanie v slovenskom jazyku v materských školách a v neposlednom rade i ku zvýšeniu počtu slovenských detí v materských školách. Zároveň sa ním prispeje i k upevňovaniu národného povedomia slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

TRAPOLINA