Онлајн састанак представника НССНМ и Канцеларије за Словаке у дијаспори

У Националном савету словачке националне мањине у Новом Саду дана 10. марта 2021. одржан је онлајн састанак представника ове словачке мањинске институције са представницима Канцеларије за Словаке у дијаспори, на челу са њиховим председницима – Љибушком Лакатош и Миланом Јаном Пилипом. На састанку су учествовали и представници Министарства финансија и Министарства спољних и европских послова Републике Словачке. С обзиром на пандемијску ситуацију, која захтева ограничен физички контакт, коришћени су доступни дигитални алати тако да су стране састанак обавиле онлајн. Захваљујући овој платформи размењене су информације о наставку припрема за изградњу Словачког центра са седиштем у Новом Саду.

На мартовском интернет састанку учесници су донели конкретне закључке. Договорено је да се током априла односно у блиској будућности у Националном саветѕ словачке националне мањине, везано за ова питања, одржи билатерални састанак између председника Канцеларије за Словаке у дијаспори и НССНМ. Након тога следи потписивање уговора а након чега би требало извршити трансфер средстава. Од прве финансијске трансакције средства ће бити усмерена на припрему пројектне документације за изградњу Словачког центра.

2 online rokovanie